Menü Simge

DUYURULAR > 2020 Çalışma Kartları Gelmiştir

Değerli Meslektaşlarımız,

2020 yılı Çalışma Kartları gelmiştir. Birliğimiz başvuru tarihinize göre gönderim yaptığından,çalışma kartları parti parti gelmektedir.

Eylemli üyeler için        : 575.- TL + 50 TL

Eylemsiz üyeler için     : 115.- TL + 50 TL

* Ankara’da yoğun olarak geçen Nisan –Mayıs ve Ekim-Kasım ayları hafta sonu turlarında mesleği icra etmek isteyen meslektaşlarımızın da eylemli olmalarını tavsiye ediyoruz.

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

MADDE 20 – (1) Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalan turist rehberlerinin durumları ilgili meslek kuruluşu tarafından en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin ruhsatnamesi Bakanlık onayı ile iptal edilir ve durum gereği için ilgili odaya ve birliğe bildirilir.

ANRO hesap  bilgileri:

Hesap Adı: Ankara Turist Rehberleri Odası

Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi

İBAN :  TR490001500158007304512280

ÖNEMLİ: 

1-Ödemelerini EFT ile yapacak olan meslektaşlarımız lütfen hesap sahibini ANRO olarak yazmayınız. Hesap, Ankara Turist Rehberleri Odası adına açıldığı için hesap sahibi ANRO yazılırsa EFT yapılan meblağ banka sistemi tarafından kabul edilemiyor ve iade ediliyor.

2Ödemelerinizi yaparken isminizin veya T.C. Numaranızın yazıldığından mutlaka emin olunuz ve ödeme dekontunu odamıza göndermeyi unutmayınız.

3-Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği madde 58, fıkra (4) göre;

Oda aidatının ilki Ocak ayı sonuna kadar, ikincisi Haziran ayı sonuna kadar iki eşit taksit olmak üzere kayıtlı olunan odaya ödenir. İsteyen üyeler oda aidatlarını herhangi bir indirim talep etmeksizin tek seferde de Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilir.

3-Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği madde 58, fıkra (6) göre;

 Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

31 Aralık 2019 Salı / Bu haber daha önce 538 kez okundu.