Menü Simge

DUYURULAR > ANRO III. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Değerli Meslektaşlarımız,

27.11.2018 tarihinde e-posta yoluyla duyurduğumuz üzere Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısının birinci toplantısı 16 Aralık Pazar günü saat 14:00’de Odamızın Bestekar Cad. 18/8 Kavaklıdere -ANKARA adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, çoğunluk aranmaksızın İkinci Toplantı 23 Aralık 2018, Pazar Günü saat: 09:00’da Milli Kütüphane  Bahçelievler Mahallesi, İsmet İnönü Blv., 06490 Çankaya/Ankara adresinde yer alan Konferans Salonu’nda  olacaktır.

ANRO III. Olağan Genel Kurulu Gündem:

1. Yoklama ve Açılış

2. Genel Kurul Divan Kurulu'nun seçimi ve Divan Kurulu'na Genel Kurul tutanaklarını Genel Kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

3. Varsa Genel Kurul'a davet edilmiş konukların açılış konuşmaları

4. Yönetim Kurulu'nun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bilanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi,

5. Denetim Kurulu Raporlarının okunarak kabulü veya reddi ve Denetim Kurulu'nun ibra edilmesi,

6. Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması,

7. İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, satılması, gerekirse ipotek dahil ayni hak tesis edilmesi ve mülkiyete ilişkin benzeri işlem konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

8. Sermaye şirketi, kooperatif, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu veya vakıf kurma yada kurulu bulunanlara katılma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

9. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu aylıklarının yasal çerçeve içerisinde tespit edilip karara bağlanması,

10. Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulları ve Delege asil ve yedek üyelerinin seçimi,

11. Varsa Yönetim Kurulu tarafından sunulacak hususların görüşülüp, karara bağlanması,

12. Dilek ve temenniler,

13. Uygun gördüğü takdirde seçilen Başkanın Genel Kurul'a hitaben konuşması,

14. Kapanış.

27 Kasım 2018 Salı / Bu haber daha önce 312 kez okundu.