Menü Simge

DUYURULAR > Denetimlerle ilgili Bilgilendirme Toplantısı

Değerli Meslektașlarımız,

 

Son günlerde sahada yapılan "Turist Rehberliği Denetimleri" ile ilgili spekülasyonlar yapılmaktadır. Konuyla ilgili detaylara vakıf olabilmek açısından Meslek yasamızın, Yönetmeliğimizin, Denetim Genelgelerinin ve ilgili mevzuatın bilinmesi gereklidir.

Öncelikle Turist Rehberliği Yönetmeliği'nin Turist Rehberliği'nin Denetimi başlıklı 41. maddesinin 10. fıkrasında belirtildiği üzere ;

"Meslek kuruluşu tarafından yapılan denetimlere, İl Müdürlüğü görevlilerinin katılımının sağlanması için her ayın son haftasında bir sonraki ayın denetim programı bildirilir; TÜRSAB denetmenlerinin de denetimlere katılımının sağlanması için en az iki gün öncesinden yazılı bilgi verilir."

Dikkat edilirse yukarıda belirtilen durumda yapılacak denetimler yaklaşık bir ay öncesinde İl Müdürlüklerine haber verilmektedir. İl Müdürlüğü personelinin katılım göstermediği denetlemeler TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 04.10.2017 sayılı yazısı gereğince "sahte/kaçak rehberlik" konusunda verimli olmamaktadır. Ayrıca, daha önce yaşanan olaylar gereği denetimlerde kolluk kuvveti desteği almanın önemi de aşikardır.

Yine unutulmamalıdır ki hiç bir odamızın cezai yaptırım uygulama hakkı bulunmamaktadır. Ne yasamız ne yönetmeliğimiz ne de mevzuat böyle bir uygulamaya imkan tanımaktadır.

Kuruluş aşamasında eğitim verilen rehberlerin "gönüllü denetmen" olabilmesi uygulamasına ise TUREB'in 06.01.2016 tarih ve 10 sayılı yazısı ile son verilmiştir. Bahsi geçen yazıda özetle SADECE ODA YÖNETİM ve DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE DELEGELERE "DENETMEN KARTI " VERİLECEĞİ KARARI TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞTİR. Odamızca yapılan denetimlerde Turist Rehberi meslektaşlarımızın (eylemsiz olanlar arasından) gerekirse ücreti karşılığında denetim elemanı olarak kullanılabilmesi için gönderilen yazılarımızın tamamına TUREB’den olumsuz cevap gelmiştir.

Hal böyle iken odamız Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile delegelerimiz ellerinden geldiğince denetim faaliyetlerini KARŞILIKSIZ olarak gerçekleştirmektedirler.

Buna rağmen çeşitli platformlarda ANRO'nun sahte / kaçak rehberlere veya birilerine haber verdiği iddialarını ifade etmek açıkçası ayıptır.

Mevzuatı bilmeden yorum yapmak ise Türk atasözü olan "Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp" sözünü akıllara getirmektedir.

Konuyla ilgili Odamızca 11.04.2018 tarihinde saat 15.00'te bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Değerli fikirleriyle katkı sağlamak isteyen meslektașlarımızı toplantımıza bekliyoruz.

Saygılarımızla.

ANRO YÖNETİM KURULU

4 Eylül 2018 Salı / Bu haber daha önce 370 kez okundu.