Menü Simge

Faaliyet Raporları

Değerli Meslektaşlarımız,

Aşağıdaki linklere tıklayarak 2019 yılına ait faaliyet raporunu görebilirsiniz.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

ANRO, diğer bütün odalar gibi her yıl içerisinde bir önceki yılın mali kayıtlarını TUREB'e göndermektedir. TUREB'e gönderildikten sonra burada yayınlanacak olan veriler TUREB'e gönderilen verilerle aynıdır. Bundan sonra da, tamamlanan her yıl sonrasında, odamızın mali kayıtları, internet sitemiz üzerinden sizlere ve kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanacaktır.