Menü Simge

Faaliyet Raporları

Değerli Meslektaşlarımız,

Aşağıdaki linklere tıklayarak 2020 yılına ait bilanço raporunu görebilirsiniz.

2020 Yılı Bilanço Raporu

 

Aşağıdaki linklere tıklayarak 2019 ve 2020 yılına ait faaliyet raporunu görebilirsiniz.

2020 Yılı Faaliyet Raporu

 

2019 Yılı Faaliyet Raporu

ANRO, diğer bütün odalar gibi her yıl içerisinde bir önceki yılın mali kayıtlarını TUREB'e göndermektedir.

KAYNAK KULLANIM TABLOSU