Menü Simge

Tarihçe

1992 yılında Ankara’da mesleki örgütlenmenin ilk adımı atılarak Ankara Turist Rehberleri Derneği (ARED) kurulmuş olup  halen varlığını sürdürmektedir. 

07 Haziran 2013 tarih, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yasası ile mesleki örgütlenmenin “meslek odası” yapısında olması hükme bağlandığından Ankara’da bir meslek odası kurulması çalışmalarına ARED’in öncülüğünde başlanmış ve Ankara’da yaşamakta olan meslektaşlarımızın destekleriyle oda kurulması için yeterli başvuru sayısına ulaşılmıştır. 27 Kasım 2012 tarihinde  ARED’in son dört  dönem başkanları ile yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek  Ankara Valisi Sayın Alaaddin Yüksel’e meslek odası  kuruluş başvurusunu bizzat sunmuşlar ve böylece süreç başlamıştır. 11 Mart 2013 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla "Ankara Turist Rehberleri Odası" resmen kurulmuştur.

28 Mart 2013 tarihinde Ankara Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ilk olağan genel kurul başvurusu yapılmış ve çoğunluklu toplantı için 28 Nisan, çoğunluksuz toplantı için de 05 Mayıs tarihleri belirlenmiştir. 05 Mayıs 2013 Pazar günü Milli Kütüphane Konferans Salonunda yapılan ilk olağan genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile birlik delegeleri seçilmiştir. Yönetmeliğin seçim sonrası prosedürünün tamamlanmasının ardından 10 Mayıs 2013 tarihinde İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatamız teslim alınmış ve odamız resmi olarak faaliyetine başlamıştır. 
Tarihçe
Tarihçe