Menü Simge

Logomuz

ANKARA’DA DENİZ OLMAMASINA RAĞMEN NEDEN LOGOMUZDA “ÇAPA” VAR?

Anadolu’nun her şehrinin bir kuruluş efsanesi vardır. Ankara da bunlardan birisi olup, birden fazla kuruluş efsanesine sahiptir. Afrodisias’lı Apollonios’un kurucu mitosunda şehrin isminin çapa anlamına gelen Ankyr’den türediği aşağıdaki şekilde anlatılmıştır:

“Ankara’yı Galatların Tegtosaglar boyu kurmuştur. Pontusluların,Mısırlılara karşı yürüttükleri deniz savaşlarında Pontus’un yanında yer alan Tegtosaglar düşman gemilerinin çapalarını zapt ederek zaferde en büyük payın sahibi olmuşlardır. Bu zafere karşılık olarak da Galatlar,Pontuslular tarafından şehir kurmak ve bu şehri gemi çapasına atıfla adlandırmak konusunda “müsaadeye mazhar olurlar”. Buna dayanarak Tegtosagların kurduğu Ankara’nın “Ankyr” adı çapadan gelmektedir.
(Kaynak Küçük Asya’nın Bin Yüzü Ankara- Suavi Aydın- Kudret Emiroğlu- ömer Türkoğlu- Ergi D. özsoy- Dost Yayınları)

Çapa sembolünü, Ankara’nın diğer sembollerinden  Ankara keçisi  ile  buluşturduk. Logomuz çapa ile kalıcılığı ve gücü, keçi ile de azmi ve verimliliği  temsil etmektedir. Sektörde kalıcı,güçlü,verimli çalışmalar yapmak konusunda azimliyiz.”

 

Logomuz
Logomuz