Menü Simge

DUYURULAR > Olağan Genel Kurul Toplantısı

ANKARA TURİST REHBERLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Birinci Toplantı:

Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Aralık Perşembe günü saat 14:00’de, Odamızın Bestekar Cad. 18/8 Kavaklıdere -ANKARA adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

Birinci Toplantıda Gerekli Çoğunluk Sağlanmadığı Takdirde;

İkinci Toplantı:

19 Aralık 2021, Pazar Günü saat: 09:00’da Milli Kütüphane Bahçelievler Mahallesi, İsmet İnönü Blv., 06490 Çankaya/Ankara adresinde yer alan Konferans Salonu’nda, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğindeki şartlar yerine getirilerek yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

GÜNDEM

1. Yoklama ve açılış,
2. Genel Kurul Divan Kurulu’nun seçimi ve Divan Kurulu’na genel kurul tutanaklarını genel kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi,

İstiklal Marşı ve saygı duruşu,

3. Genel Kurula davet edilmiş konukların açılış konuşmaları
4. Yönetim kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bilanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
5. Denetim Kurulu raporunun okunarak kabulü veya reddi ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6. Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
7. İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması, satılması, gerekirse üzerine ipotek dâhil ayni hak tesis edilmesi ve mülkiyete ilişkin benzeri işlem konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8. Sermaye şirketi, kooperatif veya vakıf kurma ya da kurulu bulunanlara katılma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu aylıklarının yasal çerçeve içerisinde tespit edilip karara bağlanması,
10. Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulları ve Delege Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
12. Varsa Yönetim Kurulu tarafından sunulacak hususların görüşülüp, karara bağlanması
13. Dilek ve temenniler,
14. Uygun gördüğü takdirde seçilen başkanın Genel Kurul konuşması,
15. Kapanış.

Saygılarımızla,
Fuat TURAN
ANRO Yönetim Kurulu Başkanı

9 Kasım 2021 Salı / Bu haber daha önce 130 kez okundu.