Menü Simge

DUYURULAR > Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınavı

Değerli Üyelerimiz

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Detaylı bilgiye TUREB web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Ankara Turist Rehberleri Odası
Yönetim Kurulu

4 Şubat 2022 Cuma / Bu haber daha önce 278 kez okundu.